Likovni mix

Radionica obuhvaća više različitih tehnika likovnog izražavanja: slikanje, decoupage, oslikavanje keramike, quilling, modeliraje, izrada predmeta od različitih materijala…

ZAŠTO?

- razvija kreativnost i finu motoriku
- potiče na suradnju
- podiže samopouzdanje zbog savladavanja različitih kreativnih načina izražavanja
- jača sposobnost koncentracije

KAKO?

- slikanjem, izrađivanjem, stvaranjem malih umjetničkih djela

ZA KOGA?

- za djecu od 6 do 10 godina
- u jednoj grupi može biti max. desetero djece

KADA?

- 1xtjedno po 60 min. - petak od 17:30 do 18:30

CIJENA?

- mjesečna članarina -180 kn (materijal je uključen u cijenu)