Kreativno verbalno izražavanje

Biti kreativan u verbalnom smislu znači vidjeti neobičan odgovor tamo gdje ga drugi ne vide. Na tečaju razvijamo sposobnost kreativnog mišljenja i izražavanja tih misli.

ZAŠTO?

Jer je kreativnost vještina koju treba uvježbavati, iako su neki naizgled kreativniji, oni vrlo lako mogu izgubiti tu sposobnost dok oni, koji na prvi pogled nisu kreativni, mogu razviti tu sposobnost.

Zato što je danas kreativnost vrlo poželjna osobina prilikom skoro svih zapošljavanja, a već je poznata istina da u životu, baš kao i u školi, bolje prolaze oni koji se bolje verbalno izražavaju.

KAKO?

Pitanjima

- Što bi bilo…? Kako možeš…? Što je bolje…? Imaš li drugu ideju…?
- oluja mozgova (brainstorming) - Kako nešto poboljšati?
- zadaci preuređivanja - priča iz nepovezanih riječi
- zadaci dopunjavanja - završiti rečenicu, priču…
- metafore - Na što nas podsjeća…?
- različita upotreba predmeta - Čemu sve može služiti…?

ZA KOGA?

- grupa 1 - za djecu od 6 do 10 godina
- grupa 2 - za djecu od 10 do 14 godina
- u jednoj grupi može biti max. desetero djece

KADA?

- 1xtjedno po 60 min.
- grupa 1
- utorak od 17:00 do 18:00
- grupa 2
- utorak od 9:00 do 10:00 ili 15:00 do 16:00 /ovisno o turnusu u školi
- srijeda od 19:00 do 20:00

CIJENA?

- mjesečna članarina - 120 kn